1.GÜN

Saat E Etkinlik Adı Salon Adı Düzenleyen Kuruluş
08:00 - 09:30 KYT Kayıt
09:00 - 18:00 SA Sergi Alanı Konferans Merkezi
Zemin Kat
09:30 - 10:45 AT Açılış Töreni ve
Damir Cemerin Ödülü
Konferans Merkezi
1.Kat
Türkçe, İngilizce,
Fransızca, Rusça,
İşaret Dili
11:00 - 12:30 O Üst Düzey Oturum :
Afet Risklerini Azaltmak için teşviklerin oluşturulması
Konferans Merkezi
1.Kat
Türkçe, İngilizce,
Fransızca, Rusça,
İşaret Dili
12:30 - 13:30 Y Öğle Yemeği Konferans Merkezi
Zemin Kat
13:30 - 15:30 T1 Teknik Oturum 1
Afet Risklerinin Azaltılmasında Ekonomik Risk Yönetimi
Konferans Merkezi
1.Kat
Türkçe, İngilizce,
İşaret Dili
13:30 - 15:30 T2 Teknik Oturum 2
Yerel Seviyede Arazi Kullanım Planları ve Yönetim Uygulamaları
Konferans Merkezi
Zemin Kat
Türkçe, İngilizce,
İşaret Dili
16:00 - 18:00 T3 Teknik Oturum 3
Dirençli Toplumlar için Kritik Altyapı
Konferans Merkezi
1.Kat
Türkçe, İngilizce,
İşaret Dili
16:00 - 18:00 T4 Teknik Oturum 4
Afet Kayıp Veritabanı ve Risk Değerlendirmeleri
Konferans Merkezi
Zemin Kat
Türkçe, İngilizce
İşaret Dili
20:00 Y Açılış Yemeği Balo Salonu