KONFERANS HAKKINDA

Sendai Çerçevesi, Afet Risk Azaltmaya ilişkin Küresel ve Bölgesel Platformların uygulamada ve Hyogo Eylem Çerçevesi’nin uygulanmasını desteklemede oynadıkları bu çok önemli role katkı sağlamada kilit bir rol oynadıklarını kabul etmektedir. Sendai Çerçevesi, işbirliği potansiyelinin tamamen güçlendirilmesi ve tüm sektörlerdeki paydaşlar arasında fikir alışverişinin ve dolayısıyla uygulamada rehberliğin ve desteğin sağlanması amacıyla Küresel ve Bölgesel Platformların tümleşik bir mekanizma sistemi olarak çalışmasının gerekliliğinin de altını çizmektedir.

Avrupa’nın bölgesel platformu; Afet Risk Azaltmaya ilişkin Ulusal Odak Noktalarının ve Avrupa bölgesindeki Ulusal Platformların temsilcilerinin, UNISDR (Birleşmiş Milletler Afet Riski Azaltma Ofisi) Avrupa’nın, Avrupa Konseyi’nin (EUR-OPA), Avrupa Komisyonu’nun ve alt-bölge kuruluşlarının/kurumlarının da dahil olduğu Avrupa Afet Risk Azaltma Forumu (EFDRR) üyeleri tarafından yürütülmektedir. UNISDR Avrupa, Avrupa Konseyi (EUR-OPA) ve Avrupa Komisyonu EFDRR sekreterliğini oluşturmaktadır. EFDRR bölgesel çok paydaşlı platforma, Avrupa Afet Risk Azaltma Açık Forumu (EFDRR Açık Forumu) denmektedir.

Türkiye Hükümeti, 26-28 Mart 2017 tarihinde İstanbul, Türkiye’de 2017 EFDRR Açık Forumuna ev sahipliği yapacaktır. Sendai Çerçevesi’nin bir şartı olarak, Türkiye’de düzenlenecek olan 2017 EFDRR Açık Forumu’nun hedeflenen sonuçlarından biri de 2017 Küresel Platformu (22-26 Mayıs 2017, Cancun, Meksika)için deneyimlerin, öğrenilen derslerin ve boşluk analizlerinin paylaşılması konusunda hazırlıkların yapılması olacaktır.2017 EFDRR Açık Forumu, Avrupa’daki Sendai Çerçevesi’nin uygulanmasını ve izlenmesini geliştirmek için eşsiz bir fırsat olacaktır.

2017 EFDRR Açık Forumu’nun hedefleri aşağıda verilmiştir:


Afet Risk Azaltma Dünya Konferansı (WCDRR) sırasında Sendai’de verilen hükümetlerin ve paydaşların taahhütlerinin ulusal ve yerel eyleme dönüştürülmesi.
Sendai Çerçevesi’nin bölgesel düzeyde uygulanmasını ve izlenmesini hızlandırmak için yönetimin oluşturulması.


Forumun hedeflenen sonucu şu olacaktır:


Sonuç belgesi – riskin önlenmesinin ve azaltılmasının yanı sıra Avrupa bölgesindeki Sendai Çerçevesi’nin uygulanmasını ve izlenmesini hızlandırarak dirençliliğin güçlendirilmesine yönelik 2017 EFDRR Açık Forumu’nun sonuçlarını pekiştirmek. Türkiye’den Damir Čemerin Yerel Değişim Ödülünü kazananın belirlenmesi. 2017 EFDRR Açık Forumu’nun sonuçları, doğrudan 2017 Küresel Platformu tartışmalarına katkı sağlayacaktır.

Konferansa ilişkin daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

EFDRR’ye ilişkin daha fazla bilgi için buraya tıklayınız